Partners

We zijn blij met de samenwerking met en de ondersteuning van de volgende partners:

Schooltuin de Wielewaal

De Wielewaal is een van de Nijmeegse schooltuinen. De tuin ligt net buiten Nijmegen in de Ooijse Schependom. Vanuit 6 Nijmeegse basisscholen komen hier gedurende het tuinseizoen wekelijks kinderen uit groep 6/7 moestuinieren onder leiding van meester Gert. Zo leren zij spelenderwijs over het belang van goede voeding en het zorgen voor de aarde. De Wielewaal heeft ook ouder-kind tuinen, fruit- en notenbomen, schapen en een prachtig ooievaarsnest. Voor onze educatieve bijenstal hebben ze een stuk grond op de schapenwei ter beschikking gesteld.

Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

De VNC wil de eeuwenoude agrarische Nederlandse cultuurgeschiedenis zichtbaar houden. Daarnaast zet ze zich in voor een rijk geschakeerd en per streek verschillend cultuurlandschap in heel Nederland, buiten de steden en de natuurgebieden. Een landschap van deze tijd, met respect voor het verleden en voor de mensen die daar nu werken, wonen en recreëren. Voor het project van onze educatieve bijenstal, gekoppeld aan plant en zaai acties in de Ooijpolder wist de VNC een subsidie te verkrijgen vanuit het fonds van de Stichting Landschapskapitaal. Met de VNC overleggen we over de aanplant van geschikte drachtplanten en -bomen en organiseren we gezamenlijke zaai- en plantacties.

Stichting Stadsboom

Educatieve bijenstalStadsboom is een Nijmeegse maatschappelijke onderneming waar jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt de kans krijgen om in een veilige omgeving en onder deskundige begeleiding het vak van houtbewerken te leren zodat zij hopelijk op termijn de weg vinden naar reguliere werkgevers. Stadsboom is niet alleen een sociale maar ook een duurzame onderneming. Zij werken met lokaal hout en gebruiken het restafval voor het maken van kleine producten of voor de verwarming van hun eigen droogkamer.

Groendak educatieve bijenstalStadsboom heeft de uitdaging aangenomen om voor ons een prachtige educatieve bijenstal te bouwen. En heeft er bovendien voor gezorgd dat het sedumdak op de stal gesponsord werd door een van hun leveranciers Kelders Dakmaterialen.

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer beheert en ontwikkelt overal in Nederland natuurgebieden en zet zich in voor een natuurlijke leefomgeving waarmee mensen zich verbonden voelen, die bescherming biedt aan waardevolle planten en dieren en waar plaats is voor beleving en benutting. Van Staatsbosbeheer Gelderse Poort kregen we voor de bouw van onze educatieve bijenstal prachtige kastanjehouten palen. Kijk hier voor meer informatie over het werk en activiteiten van Staatsbosbeheer in onze regio.

De Ontfermberm – Feldhain als Blumenrain

Uit onvrede met het vele  zwerfafval dat  her en der in de bermen ligt  én vooral vanuit de wens zelf bij te dragen aan een mooie, bloeiende leefomgeving hebben Alide Roerink en Tatjana Kirienko het initiatief genomen tot een grensoverschrijdend project in de Nederlandse en Duitse Duffel(t) en de Ooijpolder. Een Ontfermberm is een plekje dat met liefde wordt onderhouden door er op te ruimen, het bloeiend te maken en mooier in te richten. Elke ontfermberm draagt bij aan een florerende leefomgeving en iedereen kan meedoen! En elke bloeiende berm betekent meer dracht voor bijen en vlinders. Elke deelnemer start in de eigen tuin of de berm bij eigen huis. We werken dan naar elkaar toe zodat we de Ontfermbermen verbinden tot een zichtbaar bloeiend lint. Zo maken we samen de Ooijpolder en de Duffelt mooier!

Groen en Doen

Groen en Doen is een programma van het ministerie van EZ en stimuleert en ontwikkelt vrijwilligerswerk op het gebied van natuur- en landschapsbeheer en groen in de stad. Vanuit deze regeling ontvingen wij een subsidievoucher voor het delen van kennis, het ontwikkelen van educatieve activiteiten en publieksacties rondom bijen, natuur en landschap.