Het was een bijzondere Dag van de Aarde

zaaiactie zaad zakjes Op vrijdag 22 april vierden we met een  groep van 20-25 enthousiaste en bevlogen mensen de Dag van de Aarde en Landelijke Zaaidag voor Bijen en Vlinders. Dit deden we door op een aantal plekken in de Ooijpolder en Duffelt bermen schoon te maken en plekjes in te zaaien met  zomerbloeiers.  Deze actie werd dit jaar voor de eerste keer georganiseerd door Bijen Dichterbij, Ontfermberm en de Walk of Wisdom. Wij vonden elkaar vanwege onze liefde voor het landschap en de wens de omgeving mooier te maken en tot bloei te brengen.  Wij hopen natuurlijk dat steeds meer inwoners van onze regio mee gaan doen met het mooier maken van hun directe leefomgeving.

Zo kunnen we het mooie en zelfs bekroonde werk dat door bijvoorbeeld de Ploegdriever samen met boeren wordt  verricht ten behoeve van bloeiende dijken en akkerranden ondersteunen. En verbinden we deze dijken met bloeiende bermen, tuinen en weitjes van particulieren tot één groot bloemenlint. Zo maken we samen de polder steeds mooier!

zaaiactie oortjeshekken’s Ochtends om 10.30 uur startten we bij Café Oortjeshekken waar we een deel van de berm mochten inzaaien. Dit is een bijzondere plek omdat hier de pelgrims van de Walk of Wisdom de dijk vanuit de uiterwaarden weer opkomen. De berm werd dan ook ter plekke omgedoopt tot ‘Walk of Wisdom Ontfermberm’. Het bordje dat geplaatst werd is een zichtbaar bewijs van het feit dat ook de pelgrims een bijdrage leveren aan een mooier landschap door onderweg op te ruimen.  Als dank kunnen zij deze zomer op dit punt op hun route genieten van vrolijke bloemen die hen tegemoet wuiven wanneer zij de dijk opwandelen. Thuis kunnen zij verder zaaien met het zelfde bloemenzaad dat ze meekrijgen bij de start van hun wandeltocht.  ontfermberm walk of wisomVlak bij Oortjeshekken bekeken wij, samen met Bart Willers van Agrarische Natuurvereniging de Ploegdriever een dijktalud dat al enige jaren ecologisch wordt beheerd met een steeds grotere bloemenpracht tot gevolg. Een voorbeeld van hoe wij het graag overal zouden willen zien.  Dit betekent natuurlijk niet alleen het inzaaien van eenjarige bloemenmengsels, die vooral belangrijk zijn voor de bewustwording van mensen van het belang van bloemen voor bijen en andere bestuivers , maar vooral ook meerjarig (maai)beheer, zodat we kunnen komen tot bloemrijke graslanden en bermen met inheemse planten. De Ploegdriever kan adviseren hoe dat het beste te doen.

’s Middags werden we ontvangen op de Homüschemühl, waar de berm bij het insectenpaleis werd ingezaaid en het Ontfermberm bord feestelijk werd onthuld, in bijzijn van een vertegenwoordiger van de gemeente. Vervolgens werden enkele bermen in de omgeving ontdaan van rotzooi. We kwamen terug met een bolderkar vol metalen pijpen, glaswerk, blikjes, plastic flesjes, etc. Onderweg werd nog een Ontfermberm bord geslagen en werd spontaan een gesprek gevoerd met een lokale boer over landbouw in relatie tot  bloeiende akkerranden. ontfermberm homuschemuhlTot slot was GoedbeKeeken aan de beurt waar de actie feestelijk werd afgesloten. Ook dit is een prachtige ontfermplek waar gewerkt wordt aan een schone en bloemrijke omgeving.  In de Duffelt is, anders dan in de Ooijpolder nog maar weinig sprake van bloeiende akkerranden en begroeide bermen. Hier liggen dus nog volop kansen! Via de Ploegdriever kunnen bijvoorbeeld boeren worden ondersteund om hier actie in te ondernemen. De inzet is om in 2016 te komen tot 1 ha aan bloemrijke akkerranden. Samen met de Ploegdriever en de gemeente willen wij graag gaan kijken hoe we ook particulieren die een steentje willen bijdragen kunnen betrekken.

Al met al was het een prachtige dag. Veel dank aan iedereen die heeft meegeholpen!ontfermberm brigade Met speciaal dank aan Maarten die geheel belangeloos zorgde voor de eerste Ontfermberm bordjes! Volgend jaar gaan we op herhaling. We hopen dat steeds meer mensen aan zullen haken en enthousiast raken om hun directe omgeving schoon, mooi en bloeiend te maken!  Zaterdag 23 april besteedde het natuurprogramma Kiekdor van radio Berg en Dal aandacht aan onze actie. Het item is hier terug te beluisteren (onder zaterdag 23 april Kiekdor vanaf 5.45 min).