Bloemen voor bijen

Potgrondactie bijen Ubbergen Afgelopen zaterdag 22 maart werd ook in de gemeente Ubbergen de landelijke compostdag gehouden. Als dank voor het scheiden van het gft-afval mocht iedereen gratis een aantal zakken compost ophalen. Van onze stichting waren Anja, Frank en Ton aanwezig om de afhalers te vertellen over bijen en hen te verblijden met een gratis zakje biologische bloemenzaden. Ook werd informatie uitgedeeld over een nieuwe crowdfundingsactie van Vereniging Nederlands Cultuurlandschap voor herstel van het agrarisch cultuurlandschap in Kekerdom. Beide acties goed voor de biodiversiteit en dus voor mensen. Het was druk, ruim 200 mensen kwamen langs. We hopen natuurlijk dat binnenkort in de Ooijpolder vele bloemen zullen bloeien voor de bijen!

Ton werd zelfs vereeuwigd in zijn imkerpak. Met dank aan Henk Baron voor de foto.