Onderzoek naar bijengezondheid

Twee van onze imkers, Kitty en Frank hebben meegewerkt aan een landelijk onderzoek door Wageningen UR in het kader van het Actieprogramma Bijengezondheid. Dit is door de overheid en in het Bijen Beraad verenigde partijen opgesteld.

Het onderzoek richt zich op de gezondheid van bijen en mogelijke oorzaken van bijensterfte. Op 11 juni kwamen Wageningse onderzoekers naar de educatieve bijenstal op de Wielewaal. Ze namen monsters uit de bijenkasten: bijen, honinng, raat en pollen. Deze zullen worden geanalyseerd op onder meer ziektes en resten van landbouwgif.

In september komen zij nog een keer monsteren. De uitslagen van het onderzoek worden in de loop van 2016 gepubliceerd