Maandelijks archief: januari 2017

Update: plantactie Bijenbomen voorlopig afgelast

Vanwege de afschuwelijke brand die gisteravond de boerderij van Wim Reijnen verwoestte, wordt de plantactie die aanstaande woensdag 1 februari op zijn land georganiseerd zou worden vanzelfsprekend afgelast.

We vinden het vreselijk voor Wim dat dit gebeurd is en wensen hem heel veel sterkte.

Zodra we meer duidelijkheid hebben over een alternatieve locatie en/of datum wordt dat bekend gemaakt.

Zaterdag 18 maart: feestelijke inwijding gesponsorde Bijenbomen!

Vorig jaar augustus nam Joyce de Kleijn, vertegenwoordiger van Wij Staan Op! samen met de Walk of Wisdom het initiatief om een sponsortocht voor een aantal bijenbomen te organiseren. Dit maakte deel uit van het Walk of Wisdom zomerprogramma ‘Liefde voor het Landschap’. Het was een prachtige dag! Van het door pelgrims en andere belangstellenden bijeengebrachte geld  kan onze stichting maar liefst drie bijenbomen planten! Een geweldig resultaat.

tetradium foto bijenkorf.be

Inmiddels heeft boer Wim Reijnen, wiens land langs de route ligt van de Walk of Wisdom, vlak bij de Ontfermberm bij Oortjeshekken waar pelgrims de dijk weer opkomen, zich enthousiast bereid getoond twee bomen op zijn land een plek te geven. Ook daar zijn we heel blij mee.

Nu de vorst weer uit de grond is kunnen de bomen worden geplant. Over  een paar jaar kunnen we dan de eerste bloesems verwachten. Dat betekent prachtige en waardevolle dracht voor bijen en een prachtige aanblik voor Walk of Wisdom pelgrims en andere voorbijgangers.

De bomen worden op woensdag 1 februari om 11.00 uur geplant, in het land naast de boerderij van Wim Reijnen, Erlecomsdam 2, te Ooij.

Op zaterdag 18 maart, tijdens de eerste van tien begeleide stiltewandelingen van de Walk  Wisdom, zullen de bomen rond 14.00 uur feestelijk worden ingewijd door vertegenwoordigers van de Walk of Wisdom en een passende naam krijgen.

Belangstellenden zijn bij beide gelegenheden vanzelfsprekend van harte welkom!

In het najaar zal de derde bijenboom door Joyce de Klein worden geplant op een andere bijzondere plek langs de pelgrimsroute. Hierover volgt nog nader bericht.

Grote Ontfermbermdag een groot succes!

Op zaterdag 14 januari organiseerde Ontfermberm-Feldrain als Blumenhain de grote Ontfermbermdag. Ondanks de sombere weersvoorspellingen van sneeuw en ijs, bleek het een stralende dag met een hoge opkomst. Maar liefst ruim 30 bikkels deden mee aan de opruimactie en rond de 70 mensen kwamen naar de documentaire Down to Earth. Het smaakte naar meer! Volgend jaar weer?

ontfermbermdag

Van de organisatoren Alide Roerink en Tatjana Kirienko ontvingen we onderstaand verslag.

De Grote Ontfermbermdag was een succes. Het was de 3e activiteit van het Ontfermberm-initiatief dat nu ruim een jaar bestaat. De 1e activiteit was de opschoon- en zaaidag op 22 april 2016 en de 2e activiteit op 7 oktober 2016 met een lezing en discussie over het belang van het bodemleven.
De ontfermbermdag op zaterdag 14 januari heeft zóveel gebracht, dat het niet eenvoudig is kort samen te vatten. Het bracht heel direct 1400 liter zwerfafval op, schone bermen langs een paar belangrijke routes in de Duffel(t) en Ooijpolder (zie google kaart Grote Ontfermbermdag). Het bereik via de (social) media was groot, de opkomst was goed. Nieuwe mensen hebben zich aangemeld die zich in de toekomst over een berm gaan ontfermen. Het afval is vervangen door 2.000 biologische krokusbollen die in het voorjaar hopelijk allemaal zullen opbloeien en mens en bij zullen verblijden.
Vertrouwen in de informele samenwerking is toegenomen, mede dankzij de positieve medewerking en overleg met de Gemeente Berg en Dal. Nieuwe verbindingen zijn ontstaan in de community van de Duffel(t) en Ooijpolder.

Opschoon- en plantactie

Voor de opschoon- en plantactie waren er in de ochtend van 14 januari meer dan 30 mensen naar de Homüschemühl gekomen, ondanks de winterse temperaturen en alarmerende weersverwachtingen. Samen met de bewoners van de Homüschemühl en GoedBekeeken werden er vier teams gevormd die zich langs verschillende routes in de Duffel(t) en Ooijpolder ontfermden over de bermen.

Tot op het laatst bleef het spannend of de geplande opschoon- en plantactie inderdaad zou kunnen doorgaan, de winter was fors toegeslagen. Sneeuwbuien en winterse stormen zorgden voor alarmerende berichten met codes in alle kleuren. In de weken voorafgaand aan de Grote Ontfermermdag stroomden de aanmeldingen binnen bij de initiatiefneemsters Tatjana Kiriënko en Alide Roerink. De actie was aangekondigd met nieuwsberichten in de Rozet, Gemeentenieuws Berg en Dal, de websites van de Gelderlander en van Henk Baron. In twee live uitzendingen van Kiekdor kreeg Tatjana de kans de actie toe te lichten via de radio.  Via de Ontfermberm Facebook community en de mail zijn de meer dan 60 mensen die zich hadden aangemeld op de hoogte gehouden van de plannen en vooruitzichten. Een dag voorafgaand lieten we weten dat de film natuurlijk in alle gevallen kon doorgaan, maar dat we bij de actie vooral zeer gemotiveerde ‘bikkels’ zouden verwachten.

Hoe blij waren we dat op de bewuste actiedag de zon scheen en er nauwelijks sneeuw lag in de bermen rond het startpunt, de Homüschemühl. De stemming zat er goed in.

Berg en Dal Wethouder Erik Weijers nam deel aan de actie. Hij sloeg geen greppel over om ervoor te zorgen dat er ieder stukje zwerfafval zou worden meegenomen. Ondertussen demonstreerde hij onderweg hoe de App van de gemeente Berg en Dal gebruikt kon worden om grote stukken afval en puin aan te melden.  Zie ook zijn Facebookpagina voor een uitgebreid fotoverslag.

De twee teams die naar de Waard van Kekerdom liepen via de Molenstraat en Spaldropweg werden verrast op een pauzestop bij landgoed De Bongerd, met vuur en warme drank verzorgd door Coen ter Horst en Monique Jans. Zelf ook deelnemers aan het ontfermberm initiatief vertelden zij over de plannen voor nieuwe natuur op hun landgoed. Heel bemoedigend om te horen en zien dat de nieuwe fruitbomen zijn aangeslagen. En dat er tientallen kruidensoorten die op de rode lijst staan welig opkwamen in het roggeveld dat vorig jaar voor het eerst is ingezaaid. Het zal ieder jaar mooier worden langs de Zeelandsestraat en Spaldropweg.

Het team dat aan de slag ging langs de Nielerstrasse werd verrast met warme koffie en thee door boer Hannes Brücker. Hij vertelde hoe het zwerfafval gevaar oplevert met de dood tot gevolg voor zijn koeien, en hoe dankbaar hij is dat er moeite wordt gedaan om dat te voorkomen.

FILMvoorstelling DOWN to EARTH

In de Waard van Kekerdom, het eindpunt van de ontfermbermactie, wachtte een verwarmende lunch. Een paar mensen vertrokken na de actie, en zo’n 35 nieuwe mensen meldden zich voor de filmvoorstelling ‘Down to Earth’.

Voorafgaand aan de film werden ervaringen uitgewisseld over de actie. Een paar mensen vertelden hoe verrast ze waren dat samen zwerfafval opruimen zo’n positief gevoel opleverde. Verbazing werd geuit over de mensen die de gekste dingen in de bermen gooien en de ernst ervan niet inzien. Dat stukjes afval de hele wereld over kunnen zwerven en onuitwisbaar in ons milieu en het water terecht komt. Iemand deelde dat er onderweg gesproken is over de wijze waarop je bloembollen kan planten bij wijze van ritueel. En het verwijderen van afval kan zien als ook voor jezelf dingen opruimen die je in de weg zitten in je dagelijks leven.

down to earth film

Na de film is met zo’n 25 mensen in een grote kring een nagesprek gevoerd. Alle reacties waren positief. Voor degenen die de film al eens eerder hadden gezien, kreeg hij nog meer betekenis in deze context van de Ontfermbermactie. Zo zijn er beelden van grote afvalbergen te zien aan de rand van steden in ontwikkelingslanden waar arme mensen moeten leven. Een uitwas van de verschillen in de wereld en de consumptiemaatschappij.

Het gemeenschapsgevoel werd versterkt door de antwoorden van de ‘wisdomkeepers’ die in Down to Earth aan het woord komen. Antwoorden waaruit hoop spreekt voor de toekomst, een grote betrokkenheid bij wat er in de wereld gebeurt maar vooral aandacht voor wat de natuur biedt, voor het leven met de seizoenen, met de generaties voor ons en na ons. Dat gezamenlijke vieringen of rituelen helend kunnen zijn voor een grotere kring dan alleen degenen die er direct in participeren. Eén van de aanwezigen noemde de film een ‘medicijn’. Een paar mensen noemden het troostend te ontdekken dat wisdomkeepers in verschillende delen van de wereld dezelfde waarden benadrukken en dezelfde visie hebben.

Naar aanleiding van de opmerking dat het ook droevig stemt dat de wisdomkeepers in de gemeenschappen die werden bezocht in de film veelal de laatsten zijn en geen opvolgers krijgen, werd opgemerkt dat het erom gaat de verbinding met de natuur en de gemeenschap te herstellen. De kwaliteit van die verbindingen is belangrijk, en kan iedereen ook heden en hier tot stand brengen. Daarin spelen je voorouders ook een rol en de zorg voor degenen na ons. Het ontfermberm-initiatief werd gezien als een mooi voorbeeld.

Een leidinggevende binnen een financiële organisatie noemde de film inspirerend omdat het haar liet zien op welke manier leiderschap – ook van vrouwen – van belang is. Hoe belangrijk het is voor toekomstige generaties en de overdracht van waardevolle kennis over generaties heen dat jongeren goed worden gevolgd in hun ontwikkeling, en dat hun talenten worden opgemerkt.

Opgemerkt werd dat er in de Westerse samenleving zoveel angst is, terwijl dat bij de gemeenschappen in de film afwezig lijkt. Angst en leegheid in de steden, onder jongeren. Ze zijn druk, druk, druk maar niet vervuld. Daaruit putte één van de aanwezigen vertrouwen in zijn eigen keuzes waarin hij probeert niet mee gesleurd te worden in de ‘rat race’. Hij noemde de film als ‘thuis komen’. Bevestiging dat hij zelf niet gek is, dat hij mag vertrouwen op zijn band met de natuur en de mensen om hem heen zonder zich daaruit los te hoeven rukken en als een gek carrière te moeten maken.

Het belang van luisteren werd opgemerkt. Wat gaat er allemaal door ons heen? Wat gebeurt er werkelijk? Wat is van waarde. Hoe zorgen we voor reflectie in het dagelijks bestaan?

De hoop werd uitgesproken dat de boodschap van de film ‘we kunnen allemaal Earth Keepers zijn’ zich breed verspreidt als een sneeuwbaleffect. Daar willen de aanwezigen allemaal aan bijdragen.

kleine ontfermbermer

 DANK

De Grote Ontfermbermdag was een succes dankzij:

… Robert Heemskerk van Natural Bulbs voor de schenking van 2.000 + 500 biologische crocussen die we hebben mogen planten in de bermen en meegeven aan filmbezoekers

Gemeente Berg en Dal voor de open communicatie en samenwerking voor de actie, de bereidheid af te gaan stemmen over het maaibeleid, € 100,- financiële bijdrage aan de Grote Ontfermbermdag en het leveren van belangrijke materialen die ons hebben geholpen de actie veilig en effectief uit te voeren  (schoppen, rolcontainers, hesjes, grijpers, handschoenen)

… Alberthe Papma van BijenDichterbij die onze externe communicatie verzorgde

… Marian van Kessel die onze mooie flyer heeft ontworpen

De Waard van Kekerdom waar we een warm welkom kregen en de zaal tot filmzaal mochten omtoveren

… Phoenix voor gebruik van de geluidsinstallatie en Ed en Jos die ervoor zorgden dat de techniek voor de film perfect was

… De bewoners van de Homüschemühl en GoedBekeeken voor de ontvangst en het mede dragen van de dag

…De Down to Earth filmploeg die ons bij uitzondering de film gunden om te vertonen buiten het circuit van bioscopen om

… Alle bikkels die ervoor hebben gezorgd dat een paar bermen in de Duffel(t) en Ooijpolder schoon zijn, en mensen en bijen in het voorjaar zullen worden verrast op bloeiende dracht!

krokusbollen ontfermbermdag

Zie de Facebookpagina van Ontfermberm – Feldrain als Blumenhain voor een uitgebreid fotoverslag.