Maandelijks archief: april 2016

Het was een bijzondere Dag van de Aarde

zaaiactie zaad zakjes Op vrijdag 22 april vierden we met een  groep van 20-25 enthousiaste en bevlogen mensen de Dag van de Aarde en Landelijke Zaaidag voor Bijen en Vlinders. Dit deden we door op een aantal plekken in de Ooijpolder en Duffelt bermen schoon te maken en plekjes in te zaaien met  zomerbloeiers.  Deze actie werd dit jaar voor de eerste keer georganiseerd door Bijen Dichterbij, Ontfermberm en de Walk of Wisdom. Wij vonden elkaar vanwege onze liefde voor het landschap en de wens de omgeving mooier te maken en tot bloei te brengen.  Wij hopen natuurlijk dat steeds meer inwoners van onze regio mee gaan doen met het mooier maken van hun directe leefomgeving.

Zo kunnen we het mooie en zelfs bekroonde werk dat door bijvoorbeeld de Ploegdriever samen met boeren wordt  verricht ten behoeve van bloeiende dijken en akkerranden ondersteunen. En verbinden we deze dijken met bloeiende bermen, tuinen en weitjes van particulieren tot één groot bloemenlint. Zo maken we samen de polder steeds mooier!

zaaiactie oortjeshekken’s Ochtends om 10.30 uur startten we bij Café Oortjeshekken waar we een deel van de berm mochten inzaaien. Dit is een bijzondere plek omdat hier de pelgrims van de Walk of Wisdom de dijk vanuit de uiterwaarden weer opkomen. De berm werd dan ook ter plekke omgedoopt tot ‘Walk of Wisdom Ontfermberm’. Het bordje dat geplaatst werd is een zichtbaar bewijs van het feit dat ook de pelgrims een bijdrage leveren aan een mooier landschap door onderweg op te ruimen.  Als dank kunnen zij deze zomer op dit punt op hun route genieten van vrolijke bloemen die hen tegemoet wuiven wanneer zij de dijk opwandelen. Thuis kunnen zij verder zaaien met het zelfde bloemenzaad dat ze meekrijgen bij de start van hun wandeltocht.  ontfermberm walk of wisomVlak bij Oortjeshekken bekeken wij, samen met Bart Willers van Agrarische Natuurvereniging de Ploegdriever een dijktalud dat al enige jaren ecologisch wordt beheerd met een steeds grotere bloemenpracht tot gevolg. Een voorbeeld van hoe wij het graag overal zouden willen zien.  Dit betekent natuurlijk niet alleen het inzaaien van eenjarige bloemenmengsels, die vooral belangrijk zijn voor de bewustwording van mensen van het belang van bloemen voor bijen en andere bestuivers , maar vooral ook meerjarig (maai)beheer, zodat we kunnen komen tot bloemrijke graslanden en bermen met inheemse planten. De Ploegdriever kan adviseren hoe dat het beste te doen.

’s Middags werden we ontvangen op de Homüschemühl, waar de berm bij het insectenpaleis werd ingezaaid en het Ontfermberm bord feestelijk werd onthuld, in bijzijn van een vertegenwoordiger van de gemeente. Vervolgens werden enkele bermen in de omgeving ontdaan van rotzooi. We kwamen terug met een bolderkar vol metalen pijpen, glaswerk, blikjes, plastic flesjes, etc. Onderweg werd nog een Ontfermberm bord geslagen en werd spontaan een gesprek gevoerd met een lokale boer over landbouw in relatie tot  bloeiende akkerranden. ontfermberm homuschemuhlTot slot was GoedbeKeeken aan de beurt waar de actie feestelijk werd afgesloten. Ook dit is een prachtige ontfermplek waar gewerkt wordt aan een schone en bloemrijke omgeving.  In de Duffelt is, anders dan in de Ooijpolder nog maar weinig sprake van bloeiende akkerranden en begroeide bermen. Hier liggen dus nog volop kansen! Via de Ploegdriever kunnen bijvoorbeeld boeren worden ondersteund om hier actie in te ondernemen. De inzet is om in 2016 te komen tot 1 ha aan bloemrijke akkerranden. Samen met de Ploegdriever en de gemeente willen wij graag gaan kijken hoe we ook particulieren die een steentje willen bijdragen kunnen betrekken.

Al met al was het een prachtige dag. Veel dank aan iedereen die heeft meegeholpen!ontfermberm brigade Met speciaal dank aan Maarten die geheel belangeloos zorgde voor de eerste Ontfermberm bordjes! Volgend jaar gaan we op herhaling. We hopen dat steeds meer mensen aan zullen haken en enthousiast raken om hun directe omgeving schoon, mooi en bloeiend te maken!  Zaterdag 23 april besteedde het natuurprogramma Kiekdor van radio Berg en Dal aandacht aan onze actie. Het item is hier terug te beluisteren (onder zaterdag 23 april Kiekdor vanaf 5.45 min).

22 april Dag van de Aarde: zaai en opschoonactie

Bijen Dichterbij, Ontfermberm en Walk of Wisdom zaaien samen in de Ooijpolder enzaaidag Duffel(t) voor een aarde met waarde.

Stichting Bijen Dichterbij, de Ontfermberm en de Walk of Wisdom werken samen om de leefomgeving mooi, schoon en bloeiend te maken. Goed voor mensen én dieren. Vrijdag 22 april a.s. is het internationale Dag van de Aarde en tevens Landelijke Zaaidag voor bijen en vlinders. Een prachtige gelegenheid om iets extra te doen voor de natuur.

Daarom organiseren wij gezamenlijk een zaai- en opschoonactie. 

Vrijdagochtend 22 april starten we om 10.30 uur bij café Oortjeshekken (Erlecomsedam 4, Ooij). Dit is de plek waar de pelgrims van de Walk of Wisdom vanuit de uiterwaarden de dijk weer opkomen. We zaaien daar een stukje berm in met zomerbloeiers voor bijen en vlinders. Voor bloemenzaad en harkjes wordt gezorgd. Deelnemers krijgen een zakje zaad mee naar huis om verder te zaaien.

Vrijdagmiddag wordt vanaf 13.30 uur de ontfermberm bij de Kreuzweghof (Millingerstrasse 10, Niel) ingezaaid en richting Molenstraat opgeschoond. Om 14.00 uur verzamelen we bij de Homüschemühl in Keeken bij Millingen (Nielerstrasse 240). Van daaruit wordt in twee groepen de berm langs de Molenstraat tot aan de Zeelandsche Hof en langs de Millingerstrasse richting Kreuzweghof opgeschoond. De groepen komen weer samen op de Homüschemühl alwaar bij het insectenpaleis zal worden ingezaaid. Daarna vertrekken we gezamenlijk al opschonend langs het Pieterpad (Hoefseweg) naar GoedbeKeeken (Millingerstrasse 148, Keeken) waar ook een ontfermberm wordt ingezaaid. Daar wordt ook om 16.00 uur de zaai- en opschoonactie feestelijk afgesloten. Voor grijpers, hesjes, en bloemenzaad wordt gezorgd. Deelnemers krijgen een zakje zaad mee naar huis om verder te zaaien.

Wil je meehelpen op een van deze plekken of tijdstippen? Dan ben je van harte welkom!! Je kunt je aanmelden via info@bijendichterbij.nl

Meer info en contact:

Stichting Bijen Dichterbij : Alberthe Papma 06-82009487

Ontfermberm – Feldrain als Blumenhain is een grensoverschrijdend Nederlands-Duits initiatief van mensen die hun directe leefomgeving opruimen, mooier inrichten en bloeiend maken. Iedereen kan een berm adopteren. Ontfermberm – Alide Roerink 06-12479450

Walk of Wisdom is een 136 kilometer lange pelgrimsroute rondom Nijmegen, die los van enige religie, wandelaars inspireert tijd te nemen om na te denken over hun leven en hun plek in het grotere geheel. Walk of Wisdom – Damiaan Messing 06-47835298

Verhalen van de imker….

Dit belooft een goed bijenjaar te worden…. Alle 3 de bijenvolken zijn goed de winter doorgekomen en de koningin is al flink  aan de leg; er zijn al heel wat larfjes en poppen, en de eerste jonge bijen zijn ook al geboren. Dat zie je aan losgeknaagde celdeksels op de bodemplank.  Als ik mijn hand bovenop de dekplank leg voelt hij lekker warm aan, een teken dat er flink gewerkt wordt binnenin.Zodra het weer het toelaat (boven de 12 graden en geen regen) halen de vliegbijen nu volop stuifmeel in allerlei kleuren geel en bruin momenteel. Dat komt vooral van de wilgen en fruitbomen die nu in bloei staan. Dit is de tijd van het jaar waarin wel de meeste stuifmeelbehoefte is. Van dat stuifmeel maken de voedsterbijen namelijk de babypap waarmee ze de larven voeren. Sommige  vliegbijen hebben niet alleen gele korfjes maar zijn van kop tot kont geel alsof ze met een bus gele poedersuiker zijn bestrooid. Een erg grappig gezicht. Als je op de Wielewaal bent, kom dan gerust eens kijken.

ooievaar wielewaalDe omgeving van de stal is deze tijd van het jaar bovendien prachtig: overal overvloedig bloeiende witte sleedoorn. En sinds een paar dagen zitten er vaak twee ooievaars op het nest in de schapenweide! Het ziet er naar uit dat ze echt serieuze plannen hebben, ze paren op het nest en moeten dan aanvallen uit de lucht van andere jaloerse mannetjes trotseren! Erg indrukwekkend om te zien.  Regelmatig maken de twee heerlijk relaxte zweefvluchten boven de weide waarbij ze een soort achtjes om elkaar heen draaien;  om vervolgens samen weer op het nest te landen.

Die twee horen  onmiskenbaar bij elkaar…