Maandelijks archief: maart 2014

Bloemen voor bijen

Potgrondactie bijen Ubbergen Afgelopen zaterdag 22 maart werd ook in de gemeente Ubbergen de landelijke compostdag gehouden. Als dank voor het scheiden van het gft-afval mocht iedereen gratis een aantal zakken compost ophalen. Van onze stichting waren Anja, Frank en Ton aanwezig om de afhalers te vertellen over bijen en hen te verblijden met een gratis zakje biologische bloemenzaden. Ook werd informatie uitgedeeld over een nieuwe crowdfundingsactie van Vereniging Nederlands Cultuurlandschap voor herstel van het agrarisch cultuurlandschap in Kekerdom. Beide acties goed voor de biodiversiteit en dus voor mensen. Het was druk, ruim 200 mensen kwamen langs. We hopen natuurlijk dat binnenkort in de Ooijpolder vele bloemen zullen bloeien voor de bijen!

Ton werd zelfs vereeuwigd in zijn imkerpak. Met dank aan Henk Baron voor de foto.

Een educatieve bijenstal voor Schooltuin de Wielewaal!

We zijn blij! De stal wordt dinsdag 25 maart geplaatst op De Wielewaal. De feestelijke officiële opening vindt later in het voorjaar plaats. Bij de stal wordt dan ook een bord geplaatst met informatie over onze doelstellingen en onze samenwerkingspartners. 

Bijenstal in wording

Op initiatief van onze stichting is schooltuin de Wielewaal in de Ooijse Schependom vanaf volgende week een heuse bijenstal rijker. Dat deze educatieve bijenstal nu al gerealiseerd kan worden is te danken aan de bijzondere ondersteuning door meerdere partijen. Voor het organiseren van educatieve publieksacties rondom bijen en landschap ontvingen we een voucher vanuit de rijksregeling Groen en Doen. Bovendien heeft de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap een subsidie vanuit de Stichting Landschapskapitaal weten te verkrijgen voor dit project. Schooltuin de Wielewaal stelde de plek ter beschikking en een groot deel van het hout voor de stal werd geschonken door Staatsbosbeheer.

De bijenstal wordt gebouwd door Stadsboom, een Nijmeegse maatschappelijke onderneming waar jongens met afstand tot de arbeidsmarkt onder begeleiding het vak van houtbewerking kunnen leren. Stadsboom zorgde bovendien voor sponsoring van een mooi sedumdak door een van hun leveranciers, de firma Kelders Dakmaterialen.
Vanuit Bijen Dichterbij zijn we uiteraard zeer blij met deze samenwerking en de ondersteuning van al deze enthousiaste partijen.